Rehellisyys on tärkeää

GXO Logistics - Ethics - Integrity Matters

Liiketoiminnan eettiset säännöt

Liiketoiminnan eettiset säännöt koskevat kaikkia työntekijöitämme, ja niissä on määritelty, mitä keskeisten arvojemme ja eettisten vaatimustemme mukainen käyttäytyminen edellyttää. Ne toimivat työkaluna, jonka avulla organisaatiomme viestii työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneillemme sitoutumisestamme eettiseen ja rehelliseen liiketoimintaan. Liiketoiminnan eettiset säännöt on tarkoitettu toimimaan yhtiömme eettiseen käyttäytymiseen liittyviä vaatimuksia koskevana yleisenä ohjenuorana.

Viesti työntekijöille

Alamme johtavana globaalina yhtiönä meillä on velvollisuus näyttää toiminnallamme moitteetonta esimerkkiä. Tämä on sen ytimessä, keitä olemme yhtiönä ja yksilöinä.

GXO:n toimintakulttuuri perustuu tulosten saavuttamiseen tiimityön avulla. Autamme toisiamme menestymään. Olemme ylpeitä asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työtovereillemme tarjoamastamme tuesta. Olemme oikeudenmukaisia, kunnioittavia, lainkuuliaisia ja rehellisiä. Tämän vuoksi meillä on asiakkaidemme ja sijoittajiemme luottamus.

Liiketoiminnan eettisten sääntöjen ja niitä täydentävien liiketoiminnan eettisten ohjeistusten tarkoituksena on tarjota yleisiä ohjeita, jotka auttavat sinua toimimaan oikein ja johdonmukaisesti eri tilanteissa.

Malcolm Wilson

CEO

Malcolm-Wilson-Chairman-GXO-Logistics

Asiakirjat

Liiketoiminnan eettiset säännöt

Liikekumppanien käytännesäännöt

Korruption vastainen ohjeistus

Kilpailunrajoituksia ja reilua kilpailua koskeva ohjeistus

Eturistiriidat

Lomake eturistiriidoista ilmoittamiseen

Tietosuojaohjeistus

EU:n tietojen säilyttämiskäytäntö

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojakäytäntö

EU Workers Privacy Notice

Ihmiskaupan vastainen käytäntö

Syrjinnän, häirinnän ja kostotoimien vastainen ohjeistus

Kaupan vaatimustenmukaisuusohjeistu

Kolmannen osapuolen asianmukaisen huolellisuuden ohjeistus

Sisäpiirikauppaa koskeva ohjeistus

Securities Trade Monitoring Policy

Index de l’égalité femmes-hommes

UK Tax Strategy

UK Gender Pay Gap Report

UK Excise Due Diligence Policy

Poland Tax Strategy 2021

UK Carbon Reduction Plan

UK Modern Slavery Statement

GXO Logistics - Ethics - Reporting Concerns

Huolenaiheista ilmoittaminen

Jos saat tietoosi tai epäilet, että sääntöjä, ohjeistuksia tai lakeja rikotaan, olet velvollinen ilmoittamaan havainnoistasi. Kerro havainnoistasi esimiehelle, paikalliselle henkilöstöosaston edustajalle tai eettisen ja vaatimustenmukaisen toiminnan osastolle.

Report:

www.GXO.ethicspoint.com

[email protected]

Ethics Line

GXO:n työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat tai ketkä tahansa muut henkilöt voivat ilmoittaa lakien tai liiketoiminnan eettisten sääntöjen rikkomiseen liittyvistä epäilyistä GXO:n Ethics Line -palveluun. Ethics Line on riippumattoman yrityksen tarjoama puhelinpalvelu, joka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja jonka käyttöön on tarvittaessa saatavilla käännös- ja tulkkauspalveluja. Jos paikallinen lainsäädäntö tämän sallii, Ethics Line -palveluun on mahdollista tehdä myös nimetön ilmoitus. Katso Ethics Line -palvelun maakohtaiset puhelinnumerot alla olevasta luettelosta.

Australia

1800 531 606

Belgium

0800 79 368

Chile

800 914 061

China

400 120 0184

Czech Republic

800 144 529

Finland

0800 415755

Germany

800 1820274

Hong Kong

800 930 167

Ireland

1 800851668

Italy

800 761 627

Malaysia

1 800 81 4756

Mexico

800 681 9210

Netherlands

0800 0221659

Poland

800 005 016

Portugal

800 181 412

Romania

0800 890352

Singapore

800 492 2514

Spain

900 983 443

Switzerland

0800225122

Taiwan

00801 49 1654

Thailand

18000 14 719

United Kingdom

0 8000 903695

United States

1-(844) 694-0719