Het belang van integriteit

GXO Logistics - Ethics - Integrity Matters

Bedrijfsethiekcode

De Bedrijfsethiekcode geldt voor alle medewerkers en stelt verwachtingen aan gedrag dat in overeenstemming met onze kernwaarden en ethische normen dient te zijn. De Code dient als hulpmiddel waarmee onze organisatie zijn verwachtingen communiceert betreffende ethiek en integriteit van onze medewerkers en zakelijke partners. De Bedrijfsethiekcode is bedoeld als effectief richtsnoer voor de ethische gedragsnormen van het bedrijf.

Mededeling voor medewerkers

Als wereldwijd leider in onze branche, hebben wij de verantwoordelijkheid om een onberispelijk voorbeeld te stellen. Dit raakt de kern van wie we zijn als bedrijf en als individuen.

Onze cultuur bij GXO draait om het behalen van resultaten door teamwerk. We helpen elkaar te slagen. We zijn trots op onze ondersteuning van onze klanten, vervoerders en collega's. We zijn billijk, respectvol, gezagsgetrouw en eerlijk. Dit zijn de redenen waarom klanten en investeerders in ons geloven.

Onze Bedrijfsethiekcode en bedrijfsethiekbeleidslijnen zijn bedoeld om u te helpen trouw te blijven aan onze cultuur door richtsnoeren te bieden voor een reeks situaties.

Malcolm Wilson

CEO

Malcolm-Wilson-Chairman-GXO-Logistics

Documenten

Bedrijfsethiekcode

Gedragscode voor zakenpartners

Anti-corruptiebeleid

Beleid betreffende antikartelvorming en eerlijke concurrentie

Belangenverstrengelingen

Formulier voor openbaarmaking van belangenverstrengeling

Gegevensbeschermingsbeleid

EU-beleid voor gegevensbewaring

AVG-privacybeleid

GDPR Employee Privacy Policy

Beleid inzake mensenhandel

Anti-discriminatie-, anti-intimidatie- en anti-vergeldingsbeleid

Handelsnalevingsbeleid

Beleid ten aanzien van due diligence van derden

Beleid betreffende handel met voorkennis

Securities Trade Monitoring Policy

Index de l’égalité femmes-hommes

UK Tax Strategy

UK Gender Pay Gap Report

UK Excise Due Diligence Policy

Poland Tax Strategy 2021

UK Carbon Reduction Plan

UK Modern Slavery Statement

GXO Logistics - Ethics - Reporting Concerns

Problemen melden

Als u op de hoogte ben van of een vermoeden heeft van gedrag dat in strijd is met de Code, beleid of de wet, moet u dat melden. Meld het eerst bij uw leidinggevende, uw lokale vertegenwoordiger van Human Resources of het Ethics and Compliance Office.

Melden:

www.GXO.ethicspoint.com

[email protected]

Ethieklijn

Of u nu een medewerker, klant of leverancier bent van GXO of een particulier bent, u kunt contact opnemen met de Ethieklijn van GXO om overtredingen van de wet of de Bedrijfsethiekcode te melden. De Ethieklijn wordt beheerd door een onafhankelijk bedrijf, is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en er zijn vertaaldiensten beschikbaar. Waar toegestaan volgens de lokale wetgeving, kunt u problemen anoniem bij de Ethieklijn melden. Zie onderstaande tabel voor de verschillende internationale telefoonnummers van de Ethieklijn.

Australia

1800 531 606

Belgium

0800 79 368

Chile

800 914 061

China

400 120 0184

Czech Republic

800 144 529

Finland

0800 415755

Germany

800 1820274

Hong Kong

800 930 167

Ireland

1 800851668

Italy

800 761 627

Malaysia

1 800 81 4756

Mexico

800 681 9210

Netherlands

0800 0221659

Poland

800 005 016

Portugal

800 181 412

Romania

0800 890352

Singapore

800 492 2514

Spain

900 983 443

Switzerland

0800225122

Taiwan

00801 49 1654

Thailand

18000 14 719

United Kingdom

0 8000 903695

United States

1-(844) 694-0719