Integrity Matters

GXO Logistics - Ethics - Integrity Matters

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจมีผลบังคับใช้กับพนักงานทุกคน และกำหนดความคาดหวังเพื่อการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักและมาตรฐานด้านจริยธรรมของเรา โดยเป็นเครื่องมือที่องค์กรของเราใช้สื่อสารความมุ่งมั่นให้เป็นไปตามความคาดหวังด้านจริยธรรมและความซื่อตรงสำหรับพนักงานของเรา ตลอดจนหุ้นส่วนธุรกิจของเรา ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับมาตรฐานของบริษัทสำหรับพฤติกรรมที่มีจริยธรรม

ข้อความถึงพนักงาน

ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลกในวงการอุตสาหรรมของเรา เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่อยู่เหนือการตำหนิติเตียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราเป็นตอนนี้ในฐานะบริษัทและในฐานะบุคคล

วัฒนธรรมของเราที่ GXO นั้นเกี่ยวข้องกับการบรรลุผลลัพธ์ผ่านทางการทำงานเป็นทีม เราช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนลูกค้า ผู้ขนส่งสินค้า และพนักงานของเรา เรามีความเป็นธรรม มีความเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และซื่อสัตย์ สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมลูกค้าและผู้ลงทุนจึงเชื่อในเรา

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของเรามุ่งเน้นที่จะช่วยให้คุณยึดมั่นต่อวัฒนธรรมของเราโดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย

มัลคอล์ม วิลสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Malcolm-Wilson-Chairman-GXO-Logistics

เอกสาร

ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ

จรรยาบรรณ พัันธมิิตรทางธรุ กิจิ

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการป้องกันการผูกขาด

ผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ทับซ้อน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของสหภาพยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวตาม GDPR

EU Workers Privacy Notice

นโยบายการค้ามนุษย์

นโยบายห้ามการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม หรือการตอบโต้

นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการค้า

นโยบายการสอบทานบุคคลที่สาม

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

Securities Trade Monitoring Policy

Index de l’égalité femmes-hommes

UK Tax Strategy 2023

UK Gender Pay Gap Report

UK Gender Pay Gap Report – GXO ServiceTech

Ireland Gender Pay Gap Report

UK Excise Due Diligence Policy

Poland Tax Strategy 2021

Poland Tax Strategy 2022

UK Carbon Reduction Plan

UK Modern Slavery Statement

Italy Gender Equality Policy

Integrated Policy GXO Logistics Italy

GXO PDPA ความเป็นส่วนตัว นโยบาย

pdpa-คนงาน-ประกาศความเป็นส่วนตัว

GXO Logistics - Ethics - Reporting Concerns

การรายงานปัญหา

หากคุณพบเห็นหรือสงสัยว่ามีพฤติกรรมใด ๆ ที่อาจละเมิดประมวล นโยบาย หรือกฎหมาย คุณต้องรายงานให้เราทราบ ให้รายงานเบื้องต้นไปยังหัวหน้างานของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในท้องที่ของคุณ หรือสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและกฎเกณฑ์ (Ethics and Compliance Office)

รายงาน:

www.GXO.ethicspoint.com

[email protected]

สายด่วนจริยธรรม

ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานของ GXO ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือเป็นสมาชิกสาธารณะโดยทั่วไป คุณสามารถติดต่อสายด่วนจริยธรรมของ GXO เพื่อรายงานการละเมิดกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมทางธุรกิจได้ สายด่วนจริยธรรม ดำเนินการโดยบริษัทอิสระ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และมีบริการแปลภาษา สายด่วนจริยธรรมอนุญาตให้คุณรายงานปัญหาโดยไม่ระบุชื่อได้ หากเป็นไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่างนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนจริยธรรมทั่วโลก

Australia

1800 531 606

Belgium

0800 79 368

Chile

800 914 061

China

400 120 0184

Czech Republic

800 144 529

Finland

0800 415755

Germany

800 1820274

Hong Kong

800 930 167

Ireland

1 800851668

Italy

800 761 627

Malaysia

1 800 81 4756

Mexico

800 681 9210

Netherlands

0800 0221659

Poland

800 005 016

Portugal

800 181 412

Romania

0800 890352

Singapore

800 492 2514

Spain

900 983 443

Switzerland

0800225122

Taiwan

00801 49 1654

Thailand

18000 14 719

United Kingdom

0 8000 903695

United States

1-(844) 694-0719