Liczy się uczciwość

GXO Logistics - Ethics - Integrity Matters

Kodeks Etyki Biznesu

Kodeks Etyki Biznesu odnosi się do wszystkich pracowników i określa oczekiwania dotyczące postępowania, które są zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i naszymi standardami etycznymi. Służy jako narzędzie, za pomocą którego nasza organizacja komunikuje swoje zaangażowanie w przestrzeganie zasad etyki i uczciwości wobec naszych pracowników, a także partnerów biznesowych. Kodeks Etyki Biznesu ma na celu zapewnienie skutecznego kierunku w zakresie standardów etycznego postępowania firmy.

Wiadomość dla pracowników

Ponieważ jesteśmy światowym liderem naszej branży, ciąży na nas obowiązek, aby świecić przykładem o nieskazitelnej charakterystyce. Docieramy tu do istoty tego, kim jesteśmy jako firma i jako pojedyncze osoby.

Kultura pracy w GXO polega na osiąganiu wyników poprzez pracę zespołową. Nawzajem pomagamy sobie osiągnąć sukces. Jesteśmy dumni, mogąc wspierać naszych klientów, przewoźników i współpracowników. Naszą postawę cechuje bycie fair, szacunek, przestrzeganie prawa oraz uczciwość. To powody, dla których klienci i inwestorzy w nas wierzą.

Nasz Kodeks Etyki Biznesu oraz polityki obowiązujące w tym zakresie mają na celu pomóc Ci dochować wierności naszej kulturze, jako że dokumenty te dostarczają wskazówek dotyczących postępowania w różnych sytuacjach.

Malcolm Wilson

Dyrektor Generalny

Malcolm-Wilson-Chairman-GXO-Logistics

Dokumenty

Kodeks Etyki Biznesu

Kodeks postępowania Partnera biznesowego

Polityka antykorupcyjna

Polityka uczciwej konkurencji i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym

Konflikty interesów

Formularz ujawnienia konfliktu interesów

Polityka ochrony danych

Polityka przechowywania danych UE

Polityka prywatności RODO

EU Workers Privacy Notice

Polityka dotycząca handlu ludźmi

Polityka zakazu dyskryminacji, prześladowania i podejmowania działań odwetowych

Polityka zgodności z przepisami dotyczącymi handlu

Polityka należytej staranności dotyczącej osób trzecich

Polityka dotycząca wykorzystania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi

Securities Trade Monitoring Policy

Index de l’égalité femmes-hommes

UK Tax Strategy 2023

UK Gender Pay Gap Report

Ireland Gender Pay Gap Report

UK Excise Due Diligence Policy

Polska strategia podatkowa 2021

Polska strategia podatkowa 2022

UK Carbon Reduction Plan

UK Modern Slavery Statement

GXO Logistics - Ethics - Reporting Concerns

Zgłaszanie nieprawidłowości

Jeśli podejrzewasz lub wiesz, że miało miejsce jakiekolwiek postępowanie naruszające Kodeks, polityki firmy lub przepisy prawa, musisz to zgłosić. W pierwszej kolejności weź pod uwagę możliwość zgłoszenia tych zdarzeń swojemu przełożonemu, lokalnemu przedstawicielowi Działu Kadr lub do Biura ds. Etyki i Zgodności.

Zgłoś:

www.GXO.ethicspoint.com

[email protected]

Infolinia ds. Etyki

Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem GXO, klientem, dostawcą czy członkiem społeczeństwa, możesz skontaktować się z Infolinią ds. Etyki firmy GXO w celu zgłoszenia naruszeń prawa lub Kodeksu Etyki Biznesu. Infolinia ds. Etyki jest obsługiwana przez niezależną firmę, jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dostępne są także usługi tłumaczeniowe. W sytuacji, gdy będzie to dopuszczalne na mocy lokalnego prawa, Infolinia ds. Etyki umożliwia anonimowe zgłaszanie wątpliwości związanych z przestrzeganiem procedur firmowych. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą numery telefonów Infolinii ds. Etyki w różnych krajach.

Australia

1800 531 606

Belgium

0800 79 368

Chile

800 914 061

China

400 120 0184

Czech Republic

800 144 529

Finland

0800 415755

Germany

800 1820274

Hong Kong

800 930 167

Ireland

1 800851668

Italy

800 761 627

Malaysia

1 800 81 4756

Mexico

800 681 9210

Netherlands

0800 0221659

Poland

800 005 016

Portugal

800 181 412

Romania

0800 890352

Singapore

800 492 2514

Spain

900 983 443

Switzerland

0800225122

Taiwan

00801 49 1654

Thailand

18000 14 719

United Kingdom

0 8000 903695

United States

1-(844) 694-0719