Na integritě záleží

GXO Logistics - Ethics - Integrity Matters

Kodex obchodní etiky

Kodex obchodní etiky platí pro všechny zaměstnance a vymezuje očekávání na chování, které je v souladu s našimi klíčovými hodnotami a etickými standardy. Slouží jako nástroj, kterým naše organizace informuje své zaměstnance a obchodní partnery o svém závazku v oblasti etiky a integrity. Cílem Kodexu obchodní etiky je účinně zprostředkovat informace o standardech etického chování uplatňovaných naší společností.

Sdělení zaměstnancům

Jako celosvětový lídr v oboru máme povinnost jít příkladem, kterému se nedá nic vytknout. To je podstatou toho, kým jsme jako společnost i jako jednotlivci.

Naše kultura ve společnosti GXO je o dosahování výsledků prostřednictvím týmové práce. Navzájem si pomáháme k úspěchu. Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat naše zákazníky, přepravce a kolegy. Jsme čestní, poctiví a jednáme s úctou a v souladu se zákony. Proto nám zákazníci a investoři věří.

Náš Kodex obchodní etiky a Zásady obchodní etiky vám mají pomoci zůstat věrni naší kultuře tím, že vám poskytnou rady týkající se celé řady situací.

Malcolm Wilson

generální ředitel

Malcolm-Wilson-Chairman-GXO-Logistics

Dokumenty

Kodex obchodní etiky

Kodex chování obchodního partnera

Zásady boje proti korupci

Antimonopolní zásady a zásady čestné hospodářské soutěže

Střety zájmů

Formulář pro nahlášení střetu zájmů

Zásady ochrany údajů

Zásady uchovávání údajů v EU

Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR

EU Workers Privacy Notice

Zásady boje proti obchodování s lidmi

Zásady zákazu diskriminace, obtěžování a odvetného jednání

Zásady dodržování předpisů v oblasti obchodu

Zásady pro uplatňování due diligence vůči třetím stranám

Zásady insider tradingu

Securities Trade Monitoring Policy

Index de l’égalité femmes-hommes

UK Tax Strategy 2023

UK Gender Pay Gap Report

Ireland Gender Pay Gap Report

UK Excise Due Diligence Policy

Poland Tax Strategy 2021

Poland Tax Strategy 2022

UK Carbon Reduction Plan

UK Modern Slavery Statement

GXO Logistics - Ethics - Reporting Concerns

Hlášení obav

Pokud jste si vědomi jakéhokoli jednání, které porušuje Kodex, zásady nebo zákon, nebo máte podezření na takové jednání, musíte to nahlásit. Zvažte, zda záležitost nejprve nenahlásíte svému nadřízenému, místnímu pracovníkovi personálního oddělení (Human Resources) nebo oddělení pro zajištění souladu (Ethics and Compliance Office).

Své obavy nahlaste na adresu:

www.GXO.ethicspoint.com

[email protected]

Horká linka Ethics Line

Ať už jste zaměstnanec společnosti GXO, její zákazník, dodavatel nebo osoba z řad veřejnosti, můžete se obrátit na horkou linku Ethics Line společnosti GXO a nahlásit porušení zákona nebo Kodexu obchodní etiky. Horkou linku Ethics Line provozuje nezávislá společnost, je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a k dispozici jsou i překladatelské služby. Pokud to místní zákony připouštějí, můžete svůj problém prostřednictvím linky Ethics Line nahlásit anonymně. Níže vedená tabulka obsahuje telefonní čísla na horkou linku Ethics Line platná pro jednotlivé země.

Australia

1800 531 606

Belgium

0800 79 368

Chile

800 914 061

China

400 120 0184

Czech Republic

800 144 529

Finland

0800 415755

Germany

800 1820274

Hong Kong

800 930 167

Ireland

1 800851668

Italy

800 761 627

Malaysia

1 800 81 4756

Mexico

800 681 9210

Netherlands

0800 0221659

Poland

800 005 016

Portugal

800 181 412

Romania

0800 890352

Singapore

800 492 2514

Spain

900 983 443

Switzerland

0800225122

Taiwan

00801 49 1654

Thailand

18000 14 719

United Kingdom

0 8000 903695

United States

1-(844) 694-0719