Integriti adalah Penting

GXO Logistics - Ethics - Integrity Matters

Tataetika Perniagaan

Tataetika Perniagaan terpakai kepada semua pekerja dan menetapkan harapan untuk kelakuan yang sesuai dengan nilai teras dan standard etika kita. Tataetika Perniagaan ini berfungsi sebagai alat untuk organisasi kita menyampaikan komitmennya terhadap harapan etika dan integriti bagi pekerja kita dan juga rakan perniagaan kita. Tataetika Perniagaan bertujuan untuk memberikan arahan yang berkesan mengenai standard syarikat untuk kelakuan yang beretika.

Utusan kepada pekerja

Sebagai peneraju global dalam industri kami, kami bertanggungjawab untuk menjadi contoh tanpa cacat cela. Ini adalah teras siapa kita sebenarnya sebagai sebuah syarikat dan sebagai individu.

Di GXO kita mengamalkan budaya bekerja sebagai satu pasukan dalam usaha mencapai hasil yang dikehendaki. Kita membantu satu sama lain untuk berjaya. Kita berbangga untuk membantu para pelanggan, syarikat penerbangan dan kakitangan kita. Kita adil, menghormati, mematuhi undang-undang dan jujur. Inilah sebabnya para pelanggan dan pelabur percaya kepada kita.

Dasar Kod Etika Perniagaan dan Etika Perniagaan kita bertujuan untuk membantu anda mengekalkan budaya kita dengan memberikan bimbingan mengenai pelbagai situasi.

Malcolm Wilson

Ketua Pegawai Eksekutif

Malcolm-Wilson-Chairman-GXO-Logistics

Dokumen

Tataetika Perniagaan

Tatakelakuan Rakan Niaga

Dasar Antirasuah

Dasar Antitrust dan Persaingan Wajar

Konflik Kepentingan

Borang Pendedahan Percanggahan Kepentingan

Dasar Perlindungan Data

Dasar Pengekalan Data EU

Dasar Privasi GDPR

EU Workers Privacy Notice

Dasar Pemerdagangan Manusia

Dasar Tiada Diskriminasi, Gangguan atau Tindakan Balas

Dasar Pematuhan Perdagangan

Prosedur Usaha Wajar Pihak Ketiga‎‎

Dasar Perdagangan Orang Dalam

Securities Trade Monitoring Policy

Index de l’égalité femmes-hommes

UK Tax Strategy 2023

UK Gender Pay Gap Report

Ireland Gender Pay Gap Report

UK Excise Due Diligence Policy

Poland Tax Strategy 2021

Poland Tax Strategy 2022

UK Carbon Reduction Plan

UK Modern Slavery Statement

GXO Logistics - Ethics - Reporting Concerns

Melaporkan Kebimbangan

Sekiranya anda mengetahui, atau mengesyaki apa-apa kelakuan yang melanggar Kod, dasar atau undang-undang, anda hendaklah melaporkannya. Pertimbangkan untuk melaporkan kepada penyelia anda, wakil Sumber Manusia tempatan anda terlebih dahulu atau Pejabat Etika dan Pematuhan.

Laporkan:

www.GXO.ethicspoint.com

[email protected]

Talian Etika

Sama ada anda pekerja, pelanggan, pembekal GXO atau orang awam, anda boleh menghubungi Talian Penting Etika GXO untuk melaporkan pelanggaran undang-undang atau Tataetika Perniagaan. Talian Etika dikendalikan oleh sebuah syarikat bebas, yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan perkhidmatan terjemahan disediakan. Apabila dibenarkan di bawah undang-undang tempatan, Talian Etika membolehkan anda membuat laporan kebimbangan secara tanpa nama. Sila rujuk carta di bawah untuk mendapatkan nombor telefon Talian Etika global.

Australia

1800 531 606

Belgium

0800 79 368

Chile

800 914 061

China

400 120 0184

Czech Republic

800 144 529

Finland

0800 415755

Germany

800 1820274

Hong Kong

800 930 167

Ireland

1 800851668

Italy

800 761 627

Malaysia

1 800 81 4756

Mexico

800 681 9210

Netherlands

0800 0221659

Poland

800 005 016

Portugal

800 181 412

Romania

0800 890352

Singapore

800 492 2514

Spain

900 983 443

Switzerland

0800225122

Taiwan

00801 49 1654

Thailand

18000 14 719

United Kingdom

0 8000 903695

United States

1-(844) 694-0719